Fondsenwerving

Structurele subsidies zijn niet meer vanzelfsprekend in de cultuursector. Fondsenwerving wordt daarom steeds belangrijker voor culturele instellingen (en andere non-profits). Andersom zijn publieke en private fondsen altijd op zoek naar bijzondere projecten om te steunen. Misschien wel uw project? Ik help u graag met het maken van de juiste match.

 

Stap 1: Checklist fondsenwerving 

Komt uw project in aanmerking voor steun van cultuurfondsen? Doe zelf een eerste check:

  • Is uw organisatie in Nederland gevestigd?
  • Is uw organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of vereniging? (Natuurlijke personen (individuen) en commerciële instellingen zijn meestal uitgesloten).
  • Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
  • Is uw organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dit is niet altijd een vereiste.
  • Is de instelling toegankelijk voor een (breed) publiek en/of heeft het maatschappelijke relevantie?
  • Toont uw organisatie cultureel ondernemerschap?
  • Biedt uw organisatie kwalitatief hoogwaardige (liefst innovatieve) producten en/of diensten?

Kunt u deze vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan voldoet u aan de basiscriteria.

Stap 2: Fondsenanalyse

Ieder fonds heeft zijn eigen inhoudelijke speerpunten en programma’s. Ik maak een uitgebreide fondsenanalyse en ga op zoek naar de match met uw project of projectonderdeel. Uit deze analyse volgt een concreet dekkingsplan.

Stap 3: Projectplan

Met uw input schrijf ik een projectplan waarin de match tussen uw project(onderdeel) en het fonds duidelijk naar voren komt. Dit kan dus per fonds verschillen.

Stap 4: Aanvragen!

De formele aanvraag bij een fonds doet de organisatie natuurlijk zelf. Toch kan ik u veel van dit tijdrovende werk uit handen nemen. Ik lever alle nodigde documenten verzendklaar aan. U hoeft alleen nog te tekenen. Dit is uiteraard optioneel, u kunt er ook voor kiezen dit zelf te doen.

Stapje terug: Afspraak?

Kunt u wel wat hulp gebruiken met uw fondsenwerving? Bel of mail mij voor een vrijblijvend gesprek. Want het begint natuurlijk allemaal met een persoonlijke kennismaking.

 

Fifty/Fifty Tekst heeft met succes de fondsenwerving gedaan voor deze projecten:

Slot Loevestein: herinrichtingsproject ‘1001 Bommen & granaten’
Waterliniemuseum Fort bij Vechten: vaste tentoonstelling ‘Sterk Water’
Waterstand: 3-delige documentaire over de Nieuwe Hollandse Waterlinie i.s.m. RTV Utrecht
Shantyfestival t.g.v. het 20-jarig jubileum van het Arkels Visserskoor

Nederlands Vestingmuseum in Naarden (lopend project)