Publicaties

(Eind)redactie publicaties

Sunny Jansen, Erik Weber, Karlien Dijkstra, Haro van Galen (auteurs), Sunny Jansen, Agnes de Jong (eindredactie). Loevestein ontrafeld, 650 jaar bouwgeschiedenis. 2011. Uitgave Stichting Museum Slot Loevestein. ISBN 978-90-7808-611-6.

Agnes de Jong. Jaarverslagen Stichting Museum Slot Loevestein. 2001-2010.

Sunny Jansen, Agnes de Jong (eindredactie). Slot Loevestein. 2010. Uitgave Stichting Museum Slot Loevestein/Stokerkade. ISBN 978-90-78086-10-9.

Sunny Jansen, Agnes de Jong (eindredactie). Slot Loevestein, meer dan een museum! 2007. Uitgave Stichting Museum Slot Loevestein. ISBN 978-90-78086-09-3.

Sunny Jansen, Erik Weber, Karlien Dijkstra, Agnes de Jong (eindredactie). Opgegraven!/Discoveries! 2006. Uitgave Stichting Museum Slot Loevestein. ISBN 90-78086-08-4.

Sunny Jansen, Agnes de Jong (eindredactie). Loevestein Castle.2006. ISBN 90-78086-03-3.

Sunny Jansen, Agnes de Jong (eindredactie). Castillo de Loevestein. 2006. ISBN 90-78086-05-X.

Sunny Jansen, Agnes de Jong (eindredactie ). Château de Loevestein. 2006. ISBN 90-78086-05-X.

Augustus 2005. Kastelen in Rivierenland. In opdracht van de Werkgroep Rivierenlandse Kastelen. ISBN 90- 78086-0-17

Programma’s theaterseizoen 2001-2004. Theater ’t Pand Gorinchem.

Agnes de Jong. Wapenfeiten 1995-2000 1998. Uitgave Stichting Museum Slot Loevestein.

Jong, A.J. de. 1994. Socialismo y feminismo en Antonio Skármeta. Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht.

 

Vertaling

Agnes de Jong (vert.): interview Stella Calloni met Eduardo Galeano. 1997. “Particulier initiatief van de misdaad of de misdaad als enige initiatief”, in: Kees Stad (red.). Geld of je leven, over de vrije markt en andere sprookjes. Uitgeverij Ravijn, Amsterdam.

 

Artikelen

Agnes de Jong, “Slot Loevestein, een kist vol verhalen!”. Gelders Erfgoed: tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift, 2012-1.

Agnes de Jong, “De Leenheren (en -vrouwen) van Loevestein”. Gelders Erfgoed: tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift, 2005, nr. 4, p. 3-5.

Agnes de Jong, “Loevesteinse Letteren”. De Leugenbank: uitgave Woerkums Literair Café, jaargang 2003, nr. 19, p. 8-9.

Agnes de Jong, “Ecotoerisme in Costa Rica”. América Ventana, 1996, nr. 244, p. 18-20.

Agnes de Jong en Hans van Heyningen, “Ernesto Revisited”. América Ventana, november 1996, nr. 243, p. 6-8.

“De grootste winst van een cultuurjaar is bereikt als verenigingen en instellingen gaan samenwerken”. augustus 1996.

“Gemeente miskent problematiek”. Gorcumse Courant, 25 oktober 1995.

“Twee titels voor Arie Pellikaan”. Gorcumse Courant, 4 oktober 1995.

“Botenbeurs in de Lingehaven”. Gorcumse Courant, 27 september 1995.

“Wallen centraal op Open Monumentendag”. Gorcumse Courant, 13 september 1995.

“Gorcumse scholier reist de wereld rond”. Gorcumse Courant, 5 april 1995.

“Geen autovrije binnenstad voor Gorinchem”. Gorcumse Courant, 16 november 1994.

“Buurtpreventie start in Stalkaarsen”. Gorcumse Courant, 26 oktober 1994.

“Gedragsverandering is belangrijk”. Gorcumse Courant, 5 oktober 1994.